Slavic Folkloristics home aa

Katarzyna Smyk

Katarzyna SMYK (1971). Doktor habilitowana. Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pola zainteresowań: kultura tradycyjna, postludowa i współczesna; modalności myślenia potocznego; metodologia etnolingwistyczna; niematerialne dziedzictwo kulturowe; obrzęd jako tekst kultury. Szczegółowe zainteresowania folklorystyczne:  znaczenia i wartości w tekstach folklou; pisarstwo ludowe.

Monografie: Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób (2009), „Pod niebem pełnym słońca i boga” – poezja Jana Pocka, [posłowie w:] Jan Pocek, Poezje (2017), Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu (2020). Redakcja: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne (z J. Adamowskim, 2011), Obrazy drogi w literaturze i sztuce (z J. Adamowskim, 2012), Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 1, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona (z J. Adamowskim, 2013), t. 2, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia (z J. Adamowskim, 2015), t. 4, Festiwale, przeglądy, konkursy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego (z A.W. Brzezińską, 2019),  Opozycje jako kategoria kulturowa (z M. Badach, 2016), Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością (z T. Pudłockim, I. Wodzińską, 2017), Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie (z J. Dragan, 2019), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji (2020). Redakcja tomów poezji ludowej: I. Miśkiewicz, Ja wolę tęsknotę (2009), R. Martyna, Taniec chocholi. Fraszki, aforyzmy, satyry (2017), J. Czarnecki, Odchodzimy. Ale skąd i dokąd? (2019), I. Miśkiewicz, I to zostało w mojej pamięci. Opowiadania i wiersze (2020).