Slavic Folkloristics home aa

Kristina Rutkovska

Kristina RUTKOVSKA jest profesorem w Instytucie Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego. Problematyka jej badań naukowych dotyczy kilku dyscyplin lingwistycznych: dialektologii, etnolingwistyki, folkloru, socjolingwistyki, tekstologii i historii języka; badania mają ukierunkowanie porównawcze, dotyczą problematyki polsko-litewskiej.

Inicjuje projekty badawcze (6 autorskich na przeciągu 10 ostatnich lat), współpracuje z Litewską Radą Naukową (ekspert programów naukowych), Państwową Komisją Języka Litewskiego (recenzent), trzema Komisjami przy Komitecie Slawistów (Dialektologiczną, Socjolingwistyczna i Etnolingwistyczną).

Jest członkiem naukowym konwersatorium Eurojos, zrzeszającym badaczy z 18 krajów, członkiem Rady Naukowej wielu czasopism w Polsce, recenzentem czasopism na Litwie (9), członkiem towarzystw naukowych (6), w tym zrzeszenia wydawców zajmujących się przygotowaniem książek o problematyce religijnej z terenu Europy Wschodniej (Studies in Theology and Religion, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage). Uczestniczy w dziele propagowania wiedzy o języku polskim na świecie (zwłaszcza o polsko-litewskim pograniczu językowo-kulturowym w aspekcie panchronicznym), prowadzi zajęcia dla studentów i doktorantów w ośrodkach polonistycznych i lituanistycznych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Kraków), Szwecji (Sztokholm), Czechach (Praga)  i na Łotwie (Ryga).