Slavic Folkloristics home aa

25.03.2022. Suzana Marjanić: Susret etna i koncepta/ konceptualne umjetnosti u umjetnosti performansa

Poštovane kolege, pozivamo Vas na 1. predavanje grupe „Likovno pripovedanje slovenskog folklora“ u petak 25. III 2022.

Suzana MARJANIĆ (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)

„Susret etna i koncepta/ konceptualne umjetnosti u umjetnosti performansa  ili o potrebi da se tzv. primitivna i suvremena umjetnost spoje u Jedno (Mangelos + V. D. Trokut)“

Sažetak

Poduljim, opisnim naslovom nastojim pokriti sve elemente izlaganja koji će biti segmentaran u smislu enumeracije susreta folklora i umjetnosti performansa, i to od Katalin Ladik koja je u svojim performansima i izvedbama fonetske poezije koristila narodne, arhaične, šamanske elemente (npr. performans Vabljenje, 1970) pa sve do Montažstroja koji je u projektu ZONA (2019) uveo izvedbu epske narodne pjesme Zidanje Skadra kao izvedbenu kritiku nikad dovršene (a sada i propale) Sveučilišne bolnice u Zagrebu. Kao najnoviji primjer navedenoga izvedbenoga susretišta, što se tiče domaće scene, izdvajam novocirkuski kolektiv Tricycle Trauma koji je u predstavi Bosa (2022) interpretirao izvedbu Bosne kroz prizmu Juliana Becka i Meše Selimovića, njegova romana Derviš i smrt, a kroz scenografske simbole sofre i oklagije i tijesta za pite te zvučne podloge šargije i bubnja. Ujedno, riječ je o folklorno-konceptualnom prisjećanju na Mangelosa i Vladimira Dodiga Trokuta koji su već šezdesetih godina prošloga stoljeća, dakle, u srcu konceptuale tragali za jedinstvom (izvorišta) tzv. „primitivne“ (naivne) i suvremene umjetnosti.

Suzana Marjanić (r. 1969.) je teoretičarka umjetnosti performansa i kritičke animalistike. Znanstvena je savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala, kulturnu i kritičku animalistiku te izvedbene studije. Objavila je 3 autorske knjige: knjigu Glasovi “Davnih dana”: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22 (2005), Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (2014) i knjigu Topoi hrvatskoga performansa: lokalna vizura (2017). Suurednica je šest zbornika radova. Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas – koja dokumentira i interpretira povijest umjetnosti performansa u Hrvatskoj od dadaističkih uličnih akcija zagrebačke trupe srednjoškolaca Traveleri 20-ih godina prošloga stoljeća pa sve do 2013. godine (ulazak RH u EU), i to prema izvedbenim centrima – dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije AICA i Državne nagrade za znanost.