Slavic Folkloristics home aa

15.11.2021. Tribina IEF (Zagreb) Nemanja Radulović: Osvrt na suvremeno proučavanje bajke

Institut za etnologiju i folkloristiku poziva vas na predavanje Nemanje Radulovića

 Osvrt na suvremeno proučavanje bajke

koje će se održati u ponedjeljak, 15. studenoga 2021. u 11 sati,

putem platforme Zoom,na poveznici https://us06web.zoom.us/j/82950169768

Veselimo se virtualnom druženju!

Više o predavanju i predavaču:

Dvadeset godina u novom vijeku prilika je da se osvrnemo na kretanja u proučavanju žanra bajke, naročito zato što su se pojavile neke nove ideje i otvorile neke debate. Jedna je vezana za pitanje porijekla bajke i tzv. “novu genealošku metodu” koja je izazvala polemiku u folkloristici. Zastupnici ove ideje (Bottigheimer, De Blecourt) osporavaju usmeni kontinuitet žanra tvrdeći kako je bajka nastala u pisanoj kulturi modernog doba. Reakcije su uključile neka od vodećih imena folkloristike (Ben Amos, Zipes, Ziolkovski) i podsjetile na važna disciplinarna pitanja poput odnosa usmenosti i pisanosti. Zanimljivo je usporediti ovu polemiku s metodološki sasvim suprotnim neomitološkim valom u slavenskim folkloristikama. Druga je tema interes za simboliku bajke. Njega je, kako je poznato, osamdesetih godina na nov način postavio Bengt Holbek. Kasniji su se pristupi suočavali s Holbekom, često polemički. Nicole Belmont, Isabela Cardigos, Francisco Vaz da Silva, bez obzira na međusobne razlike, interpretiraju bajku kao suštinski simboličan žanr. Osvrt na njihove pristupe stavit će ih u širi kontekst suvremene teorije i folklorističkog nasljeđa.

NEMANJA RADULOVIĆ redoviti je profesor Narodne književnosti na Katedri za srpsku književnost sa južnoslavenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Na istom je fakultetu diplomirao (srpska i opća književnost), magistrirao i doktorirao (tema "Motiv sudbine u srpskoj usmenoj prozi"). Objavljene knjige: Slika sveta u srpskim narodnim bajkama (2009), Slike, formule, jednostavni oblici (2015). Član je odbora Belief Narrative Network pri ISFNRu; folklorne komisije Međunarodnog slavističkog odbora; odbora ESSWE