Slavic Folkloristics home aa

CfP Тршић. 30.09-2.10.2022. Савремена српска фолклористика 12

Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду, Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу и Центар за културу „Вук Караџић“ у Лозници имају част да Вас позову да учествујете у раду Међународне научне конференције Савремена српска фолклористика 12, која ће бити одржана у Тршићу, од 30. септембра до 2. октобра 2022. године.

Теме скупа су:

1.  СРПСКИ ФОЛКЛОР И ФОЛКЛОРИСТИКА И ДРУГИ СЛОВЕНИ

Tема „Српски фолклор и фолклористика и други Словени“ је двоструко усмерена – од Срба ка другим Словенима и од Словена ка Србима – омогућава осветљавање присуства инословенских чинилаца у српском фолклору и фолклористици, поређење мотива српског фолклора у ширем словенском кругу, али подстиче и на испитивање инословенских приступа српском фолклору, српско-словенских веза у фолклористичким истраживањима, као и присуства српског фолклора у књижевности других Словена. Тема дозвољава и синхрона и дијахрона истраживања.

П о д т е м е:
- Лични контакти и сарадња: утицаји, преписка, доприноси, пројекти, сарадња;
- Инословенски фолклористи који се баве српским и јужнословенским фолклором;
- Словенски фолклористи у српској фолклористици (Потебња, Веселовски, Проп, Бошковић Стули, Стојкова, Милошевић Ђорђевић и др.);
- Словенски фолклор у српским библиографијама, енциклопедијама, уџбеницима;
- Српска народна култура у словенским енциклопедијама митологије и старина;
- Јужнословенске теме и мотиви;
- Српско хрватске везе и разграничења;
- Преводи српског фолклора на друге словенске језике и рецепција;
- Поређење тема и мотива – универзално, словенско, српско, локално;
- Ликови и теме српског фолклора у инословенским књижевностима; итд.

2. САВРЕМЕНА ФОЛКЛОРИСТИКА

У оквиру теме могу бити представљени резултати актуелних теренских и архивских истраживања и радови који предлажу и испитују нове приступе и проблеме у свим дисциплинама којима је фолклор (у најширем смислу) предмет интересовања, од народне књижевности, преко етнологије, антропологије, етномузикологије, етнокореологије, примењене лингвистике, па све до историје науке.

 

Програмски одбор

др Дејан Ајдачић, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Uniwersytet Gdański
др Екатерина Анастасова, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София
др Ольга Белова, Институт славяноведения Российской академии наук, Москва
др Таццяна Валодзина, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы  НАН Беларуси, Мiнск 
др Смиљана Ђорђевић Белић, Институт за књижевност и уметност, Београд
др Драгана Ђурић, Балканолошки институт САНУ, Београд
др Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд
др Александар Јерков, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
др Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд
dr Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
др Оксана Микитенко, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Киïв
др Jaroslav Otčenášek, Etnologický ústav Akademie věd České republiky Praha
др Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука
др Данијела Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд
др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет, Ниш
dr Joanna Rękas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Организациони одбор

 

др Дејан Ајдачић, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Uniwersytet Gdański
др Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд
др Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд
мср Данијела Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд
мср Марина Младеновић Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд
др Данијела Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд
мср Татјана Вујновић Пјевач, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Александра Пурић, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“, Тршић
мр Снежана Нешковић Симић, Центар за културу „Вук Караџић“, Лозница

Време предвиђено за излагање је 15 минута, а пленарна излагања трају до 30 минута. Радни језици скупа су сви словенски језици и енглески језик.

Очекујемо да тему реферата, уз кратко образложење (до 200 речи) и биографију (до 100 речи), пошаљете најкасније до 31. маја 2022. на адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. . Образац за пријављивање > prijava_SSF_2022.doc. Потврда учешћа биће Вам достављена до 15. јуна 2022. године, а Програм међународне научне конференције ССФ12 до 15. септембра 2022.

Реферати са скупа биће штампани у посебном зборнику 2023. године. 

Организатори конференције обезбедиће бесплатан превоз учесника од Београда до Тршића (у доласку и одласку), као и смештај и исхрану.

Котизација за чланове Удружења фолклориста Србије који су платили чланарину за текућу годину износи 3.600 динара (или 30 евра), а за остале 5.000 динара (или 40 евра).

Уз срдачне поздраве, очекујемо Вас с добродошлицом,

Председник Удружења фолклориста Србије
др Бранко Златковић